Điều khoản sử dụng

Chính sách bảo mật

Chúng tôi không thu thập bất kì thông tin nào từ phía người dùng trừ những thông tin bạn cung cấp cho chúng tôi qua email trong mục liên hệ để phản hồi về trang web.

Nội dung bên thứ ba

Trong tương lai có thể trang web sẽ có chứa một số quảng cáo của bên thứ ba hoặc liên kết đến các trang khác. Điều này giúp cho chúng tôi có đủ kinh phí duy trì website trong tương lai. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về nội dung và không chịu trách nhiệm liên quan đến bên thứ ba.